Record Cleaning Service

NL:

Professionele reiniging van al uw vinyl platen.

12" LP/Maxi Singels - 10" - 7" Singels.

Reiniging gebeurd met de professionele reinigingsmachine DOUBLE MATRIX PROFESSIONAL SONIC van CLEARAUDIO (zie foto).
Na reiniging wordt door dit apparaat de plaat ook antistatisch gemaakt.

ECO cleaning program (weinig vuil): per plaat €1,25*.
Vanaf 10 platen €1,00* p/p.
Vanaf 25 platen €0,75* p/p.
Vanaf 100 platen €0,50* p/p.

NORMAL cleaning program (normaal vuil): per plaat €1,50*.
Vanaf 10 platen €1,25* p/p.
Vanaf 25 platen €1,00* p/p.
Vanaf 100 platen €0,75* p/p.

SUPER cleaning program (extreem vuil): per plaat €1,75*.
Vanaf 10 platen €1,50* p/p.
Vanaf 25 platen €1,25* p/p.
Vanaf 100 platen €1,00* p/p.

Prijs exclusief verzendkosten
(afhankelijk van totaalgewicht en volume pakket).

Let op: een Dubbel LP b.v. zijn 2 platen enz.!

Hoe gaat het te werk: u stuurt uw vinyl-plaat of platen goed verpakt op en na reiniging stuur ik ze goed verpakt retour.
Grotere collecties ook in overleg i.v.m. tijdsplanning (ongeveer 3 minuten per plaat en ongeveer een uur voor 20 platen nodig) en voorraad benodigde materialen (vloeistof, microstrips en geplacificeerde binnenhoezen).

Extra opmerking: de reinigingsmethode reinigt tot diep in de groeven, maar reiniging is geen reparatie!
Dit betekend dat het geluid wel beter wordt maar krassen en tikken blijven (een kras is een beschadiging en geen verontreiniging helaas), maar bij een gereinigde plaat en met een goede naald zijn krassen minder hoorbaar!

Voor meer informatie of om gebruik te maken van deze service kunt u gebruik maken van het contactformulier.

EN:

Professional cleaning of all your vinyl records.

12" LP/Maxi Singles - 10" - 7" Singles.

Cleaning is done with the professional cleaning machine DOUBLE MATRIX PROFESSIONAL SONIC from CLEARAUDIO (see picture).
After cleaning this machine also makes the record anti-static.

ECO cleaning program (less dirty): per record €1,25*.
From 10 records €1,00* p/p.
From 25 records €0,75* p/p.
From 100 records €0,50* p/p.

NORMAL cleaning program (normal dirty): per record €1,50*.
From 10 records €1,25* p/p.
From 25 records €1,00* p/p.
From 100 records €0,75* p/p.

SUPER cleaning program (extremely dirty): per record €1,75*.
From 10 records €1,50* p/p.
From 25 records €1,25* p/p.
From 100 records €1,00* p/p.

Prices are excluding costs for P&P
(depending on total weight, size and destination).

Pay attention: a Double LP and so are 2 records and so on!

How does is work: you send your vinyl record or records well packed and after cleaning I will ship them well packed in return.
Bigger collections also in consultation in connection with time pallning (about 3 minutes per record and about 1 hour for 20 records) and to have enough necessary materials (fluid, microfibre strips and innersleeves with antistatic plastic lining).

Extra note: the cleaningmethod cleans deep inside the grooves, but cleaning is NOT repairing!
This means the the sound does improve but scratches with remain (a scratch is a damage and not a pollution unfirtunately), but with a cleaned record and a good stylus scratches will be much less audible!

For more information or to use this service please use the contact form.

Record & Stylus Cleaning

Products for keeping your records & stylus clean can be found here:

Home > PARTS > MAINTENANCE > Record & Stylus Cleaning