CD/DVD Disc Repair

CD/DVD Disc Reparatie

NL:
CD/DVD Disc Repair: reparatie van krasjes onderkant CD/DVD.

Op de afbeeldingen ziet u een CD ondersteboven afgebeeld met de laser aan de bovenkant.
In een speler zit dat andersom met de tekstopdruk naar boven en de laser aan de onderkant.
Als er aan de onderkant een krasje zit kan de laserbundel verstoord worden waardoor er leesfouten onstaan wat resulteert in missende data, discs die blijven "hangen" of overslaan.
Vaak wordt zo'n schijf dan niet meer afgespeeld uit ergernis of zelfs weggegooid.

Jammer!
Maar er kan hier iets aan gedaan worden.
Uw dierbaar schijfje kan in de meeste gevallen namelijk gerepareerd worden!

Met behulp van een speciale polijstmachine kan de onderkant van het schijfje gepolijst worden om de kras te laten wegvallen. Hoe dieper de kras, hoe langer het polijsten moet gebeuren, maar in de meeste gevallen lukt het en kan de schijf weer probleemloos worden afgespeeld.

Lichte krassen: €2,50 per schijf.
Diepe krassen: €3,50 per schijf.
Vanaf 10 st. €0,50 korting op elk schijfje.

In sommige gevallen lukt het helaas toch niet met polijsten en dan geldt uiteraard: no cure no pain.

LET OP: Een krasje aan de bovenkant (waar de tekst is geprint en de spiegellaag zit) kan niet worden hersteld.
Deze spiegelende laag moet in takt zijn en blijven voor een goed afspeelbare schijf.

Heeft u veel schijfjes om te behandelen?
Dan kan dit in overleg en vraag gerust vrijblijvend voor een offerte voor uw aantal.

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
Bij toesturen alleen het schijfje verzenden en NIET het doosje (doosjes gaan vaak kapot tussen de post en is verder ook niet nodig).
Beste verzendwijze: een schijfje tussen 2 stukken karton verzenden eventueel ook nog in een geplastificeerd hoesje wat vaker wordt gebruikt bij schijfjes met computersoftware.
Zo bespaard u ook postzegels omdat het zonder doosje veel lichter is!

Voor meer informatie of om gebruik te maken van deze service kunt u gebruik maken van het contactformulier.

CD/DVD Disc Repair

EN:
CD/DVD Disc Repair: repair scratches bottom CD/DVD.

The images show a disc upside down with the laser at the top.
In a player it's the other way around with the text printed on top and the laser at the bottom.
If there is a scratch on the bottom, the laser beam may be disturbed so that reading errors may occur, resulting in missing data and the disc continues to "hang" or skip.
Often, such a disc will then no longer be played from annoyance or even thrown away.

Too bad!
It can be fixed!
Your precious disk can be repaired in most cases!

Using a special polishing machine the bottom of the disc can be polished to cancel out the scratch. The deeper the scratch, the longer polishing needs to be done, but when succeeded and the disc can be played again normally in most cases.

Light scratches: € 2.50 per disc.
Deep scratches: € 3.50 per disc.
10 pcs. or more € 0.50 discount on each disc.

In some cases, unfortunately it does not work with polishing and then of course: no cure no pain.

NOTE: A scratch on the top (where the text is printed and the mirror layer is) can not be recovered.
This reflective layer must be intact to remain a good playable disc.

Do you many discs to repair?
It can be consulted and don't hesitate to ask for an offer for your amount of discs.

Prices include VAT but exclude shipping costs.
By sending only to send the disc and NOT the case (boxes are often broken in the mail and is also not necessary for the repair.
Best delivery: a disc between two pieces of cardboard may also send in a Disc envelope which is often used with discs for computer software.
This will also save postage because it is much lighter without box!

For more information or to use this service please use the contact form.